De onderneming
Tjitske's persoonlijke website
Ondernemen in het Christelijk Spiritueel Centrum

In januari 2015 startte ik samen met Lieneke Griffioen het 'Christelijk Spiritueel Centrum'. Na een periode van 1,5 jaar pionieren is dit een grote stap om onze droom voor de 'City of Life' waar te maken.

Het spirituele centrum is een onderdeel van een grotere visie voor de 'City of Life', hierin deel ik samen met Lieneke mijn ervaring, kennis en hart. Bottomline: 'Mensen helpen tot rust te komen, van overleven naar leven. Leren thuiskomen bij de Bron, die wij God noemen.' Het aanbod bestaat uit getijdengebed, meditaties, cursussen meditatie, stiltewandelingen, ZIN-lezingen, coaching en massages.

Kijk op www.christelijkspiritueelcentrum.nl

Onderaan deze pagina lees je meer over de visie, de droom en het klooster 'de Stad Gods' aan de rand van Hilversum, waar het Christelijk Spiritueel Centrum onderdeel van is.


City of life: Geloven en leven in de 21ste eeuw

Neo monastiek: klooster 3.0

Gebaseerd op oude vormen van kloosterleven komen er in de 21ste eeuw weer nieuwe initiatieven voor samenleven en samen zorgen. De gastenverblijven van de kloosters lopen vol, maar het aantal monniken en nonnen loopt terug en vergrijst. Nieuwe aanwas is er nauwelijks. 

Met de kerken staat het er ook niet goed voor, ledenaantallen lopen terug. Tegelijk is daar ook nieuw elan! Inzet voor diaconale projecten, gerechtigheid, barmhartigheid...Christenen die bidden voor vrede en de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger en er is een verlangen naar een zinvol geestelijk leven. De vorm waarin christenen hun samenleven nu gieten is niet bevredigend, het gaat dan om de wekelijkse zondagsvieringen en door-de-weekse lifegroups, bijbelstudies en activiteiten. Daaruit vloeit een nieuwe belangstelling voort voor andere vormen van ontmoeten en vieren. 

Wereldwijd is er een nieuwe beweging die de naam 'Neo-monastiek' gekregen heeft. Nieuwe monastiek of New Monasticism. Door Nederland heen en door verschillende kerkelijke stromingen heen zien we meer mensen zoeken en nieuwe initiatieven vanuit de christelijke spiritualiteit ontstaan. Wij willen daarbij aansluiten.  

Samen leven, samen bidden en samen zorgen

We willen een plek (in Hilversum) waar vanuit christelijke levensovertuiging een aanbod is voor stilte, rust, zorg en coaching. Een plek van ontmoeting, reflectie, persoonlijke transformatie, inspiratie, duurzaamheid en innovatie. Het gedachtegoed kan geplaatst worden onder de neo-monastieke traditie. Geput wordt uit de oud-christelijke traditie om daadwerkelijk in deze maatschappij het leven waarvan God de bron is vorm geven. De werktitel is dan ook 'City of Life'.

Onze visie: Bij de bron thuiskomen, zodat je kan leven in plaats van overleven.

Wie zijn wij?

Wij zijn drie christenen die in Hilversum leven, die aanvullend zijn op elkaar qua talenten en die elkaar gevonden hebben.

Lieneke Griffioen (midden) is opgeleid als Transactionele Coach. Haar hart ligt in het bouwen van gezonde relaties en gemeenschapsvormen.

Tjitske Volkerink (rechts) is communicatieprofessional en geïnspireerd door de noodzaak voor bezinning en stilte. Samen met haar man Rudy, die facilitair manager is, wil ze in de woongroep gaan wonen.

Aldrik Dijkstra (links), politiek en maatschappelijk geëngageerd. Momenteel wethouder in gemeente 'De ronde venen'. Samen met zijn vrouw Yvonne die maatschappelijk werker is, heeft hij het verlangen om een alternatief zorgaanbod te beginnen. Zij willen met hun gezin ook in de woongroep gaan wonen. www.incontroadvies.nl 

Onze drijfveren

We zijn gestart vanuit een verlangen gedreven en geïnspireerd vanuit een persoonlijk geloof in God, Jezus Christus en de Heilige Geest zoals wij die hebben leren kennen vanuit de Bijbel. We zien een mogelijkheid in de huidige belangstelling voor spiritualiteit en zingeving en we zien de nood van een wereld waarin mensen naastenliefde, medemenselijkheid en onbaatzuchtige aandacht missen.

Onze plannen

In najaar 2014 starten met een eerste aanbod aan activiteiten. In ons plan zijn we gericht op een speciale locatie: 'de stad Gods' het klooster op de Monnikenberg aan de rand van Hilversum. 

Dit gebouw heeft ons geinspireerd om te starten met onze plannen, het klooster is tot mei 2014 in gebruik van de Zusters Augustinessen. Onze planvorming is eropgericht deze plek opnieuw invulling te geven. Een ambitieus plan, we werken vanuit het principe: think big act small. Welke kansen zijn er?  

In september 2013 zijn we begonnen met veldonderzoek en planvorming. In de winter hebben we ons concept uitgewerkt in de 'City of Life'. 2014 startte met het ontwikkelen van ons businessplan en het vormen van een raad van adviseurs. We komen graag in contact met mensen die gericht betrokken willen raken en hun talenten beschikbaar willen stellen. Concreet gaat dat nu over expertise rondom communityvorming, duurzaamheid, wellness, spiritualiteit en financiën.

Deze website is een weerslag van de ontwikkeling die we doormaken. Nieuwsgierig? meer weten? Neem contact op via het contactformulier!

Contactformulier
Naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld